language flag
  • Onze benadering
U bevindt zich hier: HomeMilieu

Milieu

Partner van Wecycle WITLode Holding is aangesloten bij het collectieve Wecycle-systeem. Dit betekent dat Wecycle er voor zorgt dat de producten van Lode Holding en haar dochters na inlevering optimaal gerecycled worden. Hierdoor blijven grondstoffen behouden en komen schadelijke stoffen niet in het milieu terecht. Deze deelname is onderdeel van ons MVO-beleid.

Meer informatie is te vinden op: wecycle.nl.

Naast deelname aan WeCycle werkt Lode Holding volgens de richtlijnen van RoHS II (Restriction of Hazardous Substances). Lode Holding maakt daarom onder andere geen gebruik van de zes stoffen (lood, kwik, cadmium, chromium VI, PBB's en PBDE's) die onder deze richtlijn vallen.

Met deelname aan WeCycle en het volgen van de richtlijnen van RoHS II probeert Lode Holding een logo RoHSIIgezondere leefomgeving te creëren voor mens en milieu. Het tegengaan van alle vormen van verspilling speelt daarbij een belangrijke rol, zoals o.a. verspilling van grondstoffen, componenten, hulpstoffen, papier, water en energie. Door actief maatregelen te nemen om onze milieu-voetafdruk te verkleinen, probeert Lode Holding een bijdrage te leveren aan een gezondere leefomgeving en milieu.